SZUKAJ

Obszar znaków drogowych: obowiązki i prawa kierowców

Nazwa i obszar znaków drogowych - tenpodstawa, na której opiera się cała inna wiedza kierowców. Bez nich niemożliwe jest wykonanie jednego manewru bez obawy o życie. Jak więc zapamiętać i zrozumieć nazwy i obszary działania?

Ten problem jest szczególnie dotkliwypoczątkujący kierowcy. Ze względu na brak praktycznej, a czasem teoretycznej wiedzy, nowicjusze często mają wypadek. Ale można tego uniknąć poprzez uporządkowanie raz na zawsze, na czym polega obszar działania znaków drogowych.

O znakach drogowych

Wszystko, co powinno i musi wiedzieć, i, oczywiście,perform jest opisany w SDA. Znaki drogowe, strefa każdej grupy zawarta jest w Regulaminie. Nie znając tych podstaw, kierowca od razu wpada w wypadku, ledwo wjeżdżając na drogę.

Każdy znak drogowy ma swoją własną nazwę. Odpowiedzialnością każdego kierowcy jest ich badanie. Osoba kierująca pojazdem musi najpierw pamiętać nazwę tego znaku. To jest podstawa. Wtedy łatwiej będzie określić, co to znaczy i gdzie działa.

obszar znaków zakazu

Ważna wiedza - ich strefa działania. Każda grupa postaci ma swoją własną. Tak zwany dystans, w którym kierowca musi bez przeszkód przestrzegać określonego elementu technicznego organizacji ruchu. Bez tej wiedzy nigdy nie będzie wiedział, czy może spasować, obniżyć lub zwiększyć prędkość, odwrócić się i tak dalej.

Spójrzmy na niektóre znaki.

Ostrzeżenie

Te techniczne środki organizacji ruchu informują z wyprzedzeniem o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Obszar ważności zgłoszenia znaków drogowychpodejście do drogi, w którym maszynista będzie musiał podjąć odpowiednie działania, nie jest zdefiniowane. W końcu główną cechą tych elementów drogi jest ostrzeżenie. Są instalowane poza miastem w odległości 150-300 m od strefy zagrożenia, aw nim - na 50-100 m. Niektóre powtórzyć, aby przyciągnąć uwagę kierowców.

tymczasowy obszar ruchu

Obowiązkiem kierownika pojazdu jest terminowe uznanie ostrzegawczych środków technicznych organizacji ruchu i przyjęcie odpowiednich środków.

Znaki priorytetowe

Jedna z najliczniejszych grup. Jednak znaczenie tego, nie tracą. Za pomocą znaków priorytetu regulują skrzyżowania, określają kolejność podróży na wąskich odcinkach drogi i innych miejscach, w których nie ma sygnalizacji świetlnej lub kontrolera ruchu. Oznacza to, że ta grupa wskazuje, kto powinien najpierw prowadzić, a kto powinien.

znak drogowy zatrzymaj zabroniony obszar

Priorytetowe znaki drogowerozciąga się do skrzyżowania, przed którym są zainstalowane. Warto zauważyć, że jeśli zarówno sygnalizacja świetlna, jak i te środki kontroli ruchu są obecne na skrzyżowaniu, najpierw decyduje kolejność podróży. Znaki tracą moc i po prostu się nie liczą.

Znajdują się one bezpośrednio z przoduskrzyżowanie lub 50-100 mw mieście, a poza nim - na 150-300 m. Jedynym wyjątkiem jest znak "Główna droga". Powtarza. Pierwszy znak poza miastem znajduje się na wysokości 100-150 metrów, a drugi - tuż przed skrzyżowaniem.

Ta zasada obowiązuje tylko wtedy, gdy główna droga zmienia kierunek, czyli nie kontynuuje prosto. Następnie pod nim ustawia się znak wskazujący, gdzie się obraca.

Obszar pokrycia

Ta grupa technicznych środków organizacjiruch, wskazujący obowiązkowy kierunek dla określonych odcinków jezdni, przestrzeganie trybu dużej prędkości, wskazując części drogi przeznaczone do przejazdu niektórych typów pojazdów. Ich naruszenie grozi znacznymi karami dla kierowcy.

Obszar znaków drogowych,należące do tej grupy - na skrzyżowaniu, przed którym są bezpośrednio zainstalowane. Oddzielna uwaga jest wymagana przez skrzyżowanie z pasem dzielącym lub strefą.

Obowiązkowe znaki wskazujące kierunekwskazówki dla pojazdów mają wpływ na całe skrzyżowanie i do następnego znaku. Oznacza to, że jeśli istnieje znak "Bezpośrednio", kierowców samochodów nie można skręcić nigdzie, zarówno przed, jak i po linii podziału (lub strefie). Wyznaczone skrzyżowanie to skrzyżowanie, w którym zainstalowany jest jeden lub więcej znaków priorytetu.

znaki drogowe

Zakres może być ograniczony do znaków.więcej informacji. Etykiety te znajdują się poniżej. Mają postać - liczby wskazane pomiędzy dwoma pionowymi strzałkami (punkt jest skierowany do góry) na białym prostokącie. Znajdujące się pod szyldem oznaczają długość, po której kierowca musi się poruszać w określonym kierunku (z określoną prędkością itd.).

Tak więc zakres nie kończy się.po zaznaczonym skrzyżowaniu. Na przykład znak oznaczający długość 500 m jest zainstalowany pod znakiem "Ograniczenie maksymalnej prędkości", co oznacza, że ​​obszar zasięgu wynosi 500 m. A zliczanie odbywa się bezpośrednio od znaku w kierunku do przodu.

Kiedy znak znajduje się przed skrzyżowaniem, pomiędzy którymi odległość jest mniejsza niż 50 m, jego skutek dotyczy obu.

Kierowca jest odpowiedzialny za kierowanie się wskazówkami, prędkościami i innymi rzeczami, które dyktują znaki. Nieprzestrzeganie przepisów spowoduje mandat lub pozbawienie prawa do kierowania pojazdami.

Znaki usługi

Grupa tych urządzeń organizacji podróży ma na celu informowanie kierowców o lokalizacji usług lub usług w kierunku podróży.

Obszar serwisu znaków drogowych jest podobny do ostrzeżenia.

Odpowiedzialność kierowcy - umiejętność rozpoznania tegogrupa technicznych środków organizacji ruchu. A prawo to możliwość korzystania z urządzeń usługowych, zlokalizowanych zgodnie ze znakami.

Zakres informacji i orientacyjny

Ta grupa technicznych środków organizacjiruch wprowadza lub anuluje tryby podróży, zgłasza lokalizację osiedli i innych obiektów. Jako takie nie mają obszaru zasięgu. Znaki drogowe tej grupy znajdują się wzdłuż jezdni i są anulowane tak samo, ale z czerwoną linią przekątną.

Ostatnie zgłoszenie wypowiedzenia. Na przykład niebieski prostokąt z białą strzałką, której punkt jest skierowany w górę, wskazuje, że na tej drodze nie ma nadjeżdżającego pasa. Strefa działania kończy się po znaku "Koniec drogi jednokierunkowej". Wizualnie jest to ten sam prostokąt z białą strzałką, ale na której jest przekreślona czerwoną linią po przekątnej od prawej do lewej.

znaki drogowe ostrzegawcze

Jednak niektóre mogą być zainstalowane zwięcej informacji. Wskazuje długość informacji i urządzeń wskazujących organizacji podróży. Te kombinacje są instalowane i "czytane" w taki sam sposób jak znaki ostrzegawcze plus znak.

Do obowiązków kierowców należy przestrzeganie przepisówruchy, które ta grupa wprowadza lub anuluje. A także wziąć pod uwagę informacje, które są wskazane na tych technicznych środków organizowania przejścia.

Obszar zakazu znaków drogowych

Ta grupa środków organizowania ruchu wprowadza lub vice versa anuluje pewne ograniczenia w niektórych miejscach na drodze.

Kierowca jest zobowiązany do ich przestrzegania, ponieważ grzywna jest najmniejsza z możliwych za naruszenie. Życie ludzkie jest o wiele droższe niż zaoszczędzone kilka minut, nie należy o tym zapominać.

obszar znaków zakazu ruchu

Obszar zakazu oznacza drogęruchy - do najbliższego oznakowanego skrzyżowania, jeśli nie są zainstalowane w połączeniu ze znakami. Ten ostatni wydłuża go lub skraca. W przypadku instalacji dodatkowego znaku informacyjnego pod nim, obszar roboczy odpowiada wartości wskazanej na nim. Dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak ten lub ten znak jest "czytany".

Warto zwrócić uwagę na znak drogowy"Zatrzymywanie jest zabronione", którego strefa rozciąga się wyłącznie na bok drogi, na której jest zainstalowany. Ta sama zasada dotyczy znaku "Parking zabroniony".

Tymczasowe znaki

Głównym celem tego typu urządzenia organizacjiruch jest zniesieniem stałego, w związku z naprawą lub innymi działaniami. Tymczasowe znaki są zewnętrznie podobne do znaków głównych, ale na żółtym tle. W SDA istnieje kilka sposobów organizacji ruchu, które nigdy nie stają się trwałe. Mimo to są one również przedstawiane na żółtym tle.

obszar ruchu

Efektywny obszar tymczasowych znaków drogowych zależy od tego, do której grupy należą:

  • Ostrzeżenie - nie ma strefy działania.
  • Priorytet - może być tylko jeden znaktymczasowy "Zaletą ruchu nadjeżdżającego". Strefa działania kończy się za mostem, wąskim odcinkiem drogi i innymi miejscami, gdzie jednoczesna podróż w dwie strony jest trudna.
  • Zakazywanie - niewiele znakówwyłącznie tymczasowy. Reszta jest anulowana przez to samo urządzenie do organizacji ruchu, ale na żółtym tle i czterema cienkimi czarnymi ukośnymi liniami od prawej do lewej.
  • Informacyjny i demonstracyjny - grupa ma kilka tymczasowych znaków, które nie mają podobnych stałych. Albo zalecają kierunek objazdu, albo przedstawiają jego schemat.
  • Usługa - nie są tymczasowe.
  • </ ul </ p>
  • Ocena: