SZUKAJ

Czy podlega karze za drobne uszkodzenia ciała?

Dla powszechnego zrozumienia - powodującego niewielkie obrażeniazdrowiu towarzyszy czasowe, zwykle niezbyt długie zaburzenie zdrowotne lub utrata zdolności do pracy przez krótki czas.

Spowodując umyślną szkodę tego rodzaju, dana osoba może podlegać karze kryminalnej, jeżeli intencja nie zostanie stwierdzona, wówczas nie będzie dochodzenia karnego.

Osoba winna jest zobowiązana zrekompensować szkody wyrządzone ofierze w całości, nie wyłączając utraconego zysku. Jest to regulowane zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli zastosowanie lekkiego uszkodzenia zdrowiajest uważany za niezamierzony, a następnie, przygotowując pozew do sądu cywilnego, lepiej jest przyciągnąć osobę blisko związaną z takimi sprawami, tj. prawnika. Ponieważ w przypadku tego rodzaju istnieje wiele niuansów, w których tylko ekspert może zrozumieć. Tylko w tym przypadku ofiara otrzyma zapłatę za wyrządzoną mu szkodę.

Uszkodzenie zdrowia może być wyrządzone bez intencji, na przykład w wypadku drogowym.

Artykuł 12.24 stany, naruszenie przepisów ruchu drogowego i zasad korzystania z transportu, co spowodowało lekkie uszkodzenie zdrowia członków ruchu lub pieszego, podlega karze administracyjnej grzywnie przypisania ciągu pół tysiąca rubli lub pozbawienie prawa jazdy na okres do jednego i pół roku.

Co należy rozumieć przez powodowanie łagodnych szkód?

Nieporządek zdrowia na krótki czasistnieje osoba poszkodowana, która jest niepełnosprawna przez określony czas, zwykle nie dłużej niż 21 dni lub 3 tygodnie. Takie obrażenia obejmują złamania, w których konieczny jest gips, rany wymagające zszywania, wstrząśnienie mózgu, złamania kości twarzy (nos, szczęka).

Są takie ofiary, które nie widząszczególna różnica, zamierzone wyrządzenie niewielkiej szkody zdrowiu lub nie. Dlatego, jeśli weźmiemy pod uwagę wypadek, w niektórych przypadkach uczestnicy rozchodzą się pokojowo. A ofiara nawet nie domyśla się, że został zaszkodzony przez zdrowie, za które może otrzymać odszkodowanie za pośrednictwem sądu. Ponadto, gdyby nie odnotował obrażeń odniesionych w placówce medycznej, nie musiałby liczyć na płatności.

Rozważ przykład obrażeń.

Pewien obywatel został uderzony w ten regionnos. Ofiara nie zwróciła się natychmiast do szpitala, choć istniały ku temu powody. Krwawienie nie trwało długo. Następnego dnia, gdy udał się do polikliniki, został zbadany przez lekarza, u którego zdiagnozowano złamanie kości nosowych. Wniosek z badania jest przyczyną drobnego uszkodzenia zdrowia, to jest uderzenia tępym przedmiotem, który mógł być pięścią. Tutaj obywatel może liczyć na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez sąd po przedstawieniu wszystkich niezbędnych zaświadczeń lekarskich.

Jak wspomniano powyżej, lepiej zaangażować prawnika przy opracowywaniu pozwu w sądzie. A jednak, jak samemu rozpisać proces, porozmawiamy teraz.

W aplikacji jest to możliwe, nawet konieczne jest żądanie, z wyjątkiem odszkodowania za szkodę dla zdrowia, a także rekompensatę materialną za spowodowane cierpienia moralne.

Występując do sądu z roszczeniem, nie zwlekajczas, aż fakty są świeże i udowodnić, że nie jest trudne. Ponadto ta kategoria roszczeń ma ustawę o ograniczeniach. Po trzech latach Twoje roszczenie będzie nieważne.

Jeśli przyczyną było niewielkie uszkodzenie zdrowiamożesz również skontaktować się z prawnikiem, który skieruje wszystkie twoje działania we właściwym kierunku i będzie rozpatrzony sprawiedliwie w sądzie. Ostatnio naprawiono wiele przypadków wyłudzania pieniędzy od osób, które przez los losu znalazły się na miejscu sprawcy niezamierzonego lekkiego uszkodzenia zdrowia.

  • Ocena: