SZUKAJ

Pojęcie osobowości w psychologii

Człowiek - stworzenie, bardzo trudne.Działamy w ten sposób, a nie inaczej, nie z powodu instynktów. Nasze motywy nie zawsze są jasne. Aby przewidzieć zachowanie osoby, konieczne jest poznanie jego charakteru, temperamentu i, oczywiście, cech charakterystycznych jego osobowości. Co to jest? Definicja osobowości w psychologii nie jest jedna. To pytanie jest skomplikowane, co oznacza, że ​​jest wystarczająco dużo opinii. Pojęcie osobowości w psychologii społecznej jest czymś, co zadziałało wielu wybitnych psychologów. To społeczna strona człowieka, to właśnie czyni ją częścią społeczeństwa.

Pojęcie osobowości w psychologii

Jak już wspomniano, naukowcy dają różneodpowiedzi na pytania związane z osobą. Często można zaobserwować dużą rozbieżność opinii. Jednak zauważamy, że wszystkie wykorzystywane dziś teorie są oparte na nauce.

Pojęcie osobowości w psychologii pod wieloma względamiopiera się na fakcie, że człowiek to nic innego jak zbiór różnych rodzajów nabytych, jak również czysto społecznych cech. Jednocześnie duży nacisk kładzie się na fakt, że ci, którzy mają bezpośredni związek z fizjologią i nie są związani z życiem w społeczeństwie, nie należą do cech osobistych.

Czasami zawiera się pojęcie osobowości w psychologiiwskazanie, że cechy psychologiczne ludzi również nie odnoszą się do cech osobistych. Jest to kwestia mentalna, związana z procesami poznawczymi, indywidualnym stylem działania.

Na tym opiera się koncepcja osobowości w psychologiizrównoważone cechy, które powstają tylko w społeczeństwie. Oznacza to, że w procesie interakcji i komunikacji z innymi ludźmi. Osobiste cechy danej osoby czynią ją indywidualną, niepowtarzalną, oryginalną.

Na podstawie powyższego możemy stwierdzić, żeosoba jest osobą rozważaną w systemie cech umysłu, która jest uwarunkowana społecznie i może przejawiać się jedynie w stosunkach społecznych i związkach. Takie cechy muszą koniecznie być stabilne.

Pojęcie osobowości w psychologii ma ścisły związek z takimi pojęciami, jak "indywidualność", "indywidualność", jednak od razu mówimy, że nie da się ich zidentyfikować w żadnym przypadku - jest wystarczająco dużo różnic.

Jeśli uważamy człowieka za całość absolutnie wszystkich dostępnych cech (zarówno społecznych, jak i naturalnych), to będzie to osoba indywidualna. Można powiedzieć, że jednostka jest pojedynczą istotą ludzką.

Indywidualność to wąska koncepcja. Oznacza to, że połączenie unikalnych cech osoby, które sprawiają, że różni się od innych ludzi.

Jaka jest istota osoby?Oczywiście ma swoją własną strukturę. Najczęściej psychologowie obejmują jej charakter, emocje, cechy o silnej woli, temperament, postawy społeczne, motywację, zdolności. Te ostatnie to nic innego jak stabilne indywidualne cechy osobowości danej osoby. Często determinują nasz sukces, gdy próbujemy realizować się w tych lub tych rodzajach działalności.

Temperament (w zasadzie) określa prędkośćnasza reakcja na te lub inne zjawiska otaczającego nas świata. To zależy od tego, jak działamy w określonych sytuacjach. Często leży u podstaw wyboru, podejmowania decyzji i tak dalej. Walory wolicjonalne określają, w jaki sposób człowiek dąży do wyznaczonych celów, w jaki sposób dostosowuje się do określonych osiągnięć. Motywacja i emocje wiążą się z motywacją do działania i postawami społecznymi - tak człowiek postrzega samo życie i innych ludzi.

Na koniec zauważamy, że tylko ludzie mają osobowość. Żadne inne żywe organizmy tego nie mają. Zauważ też, że dziecko wychowane poza społeczeństwem (dzieci - Mowgli) nie jest osobą.

  • Ocena: