SZUKAJ

Gdzie uzyskać pożyczkę na spłatę innych pożyczek. Refinansowanie: pożyczka na spłatę kolejnej pożyczki

Dość często ludzie, którzy udzielili pożyczki, a niemoże zapłacić lub zauważyć pojawienie się nowych, bardziej rentownych programów, zainteresowanych pytaniem: skąd wziąć pożyczkę na spłatę innych pożyczek? Posiadacze kilku pożyczek udzielonych w różnych terminach i dla różnych potrzeb należą do kategorii zainteresowanych. Optymalizacja obciążenia kredytowego i rozładowanie budżetu stały się możliwe dzięki unikalnej usłudze bankowej znanej jako kredyty refinansujące. Wniosek opiera się na spłacie starych długów za pomocą nowej pożyczki, co zapewnia korzystniejsze warunki partnerstwa.

Jakie są korzyści z refinansowania banków?

Ze względu na fakt, że liczba osób zainteresowanych pytaniem, gdzie uzyskać pożyczkę na spłatę innych kredytów, rośnie, refinansowanie staje się dostępne w coraz większej liczbie banków.

skąd wziąć pożyczkę na spłatę innych pożyczek

Jest on oferowany nie tylko przez gigantów finansowychSektory takie jak Sberbank, VTB 24 lub Gazprombank, ale także ich mniejsze odpowiedniki. Nawet organizacje mikrofinansowe są zaangażowane w walkę o klientów. Działalność instytucji finansowych wiąże się z różnymi czynnikami. To jest:

 • Spowolnienie akcji kredytowej na rynku detalicznym.
 • Zmniejszenie jakości kredytowej kredytobiorców.
 • Wzrost liczby zaległości i zaległych płatności.

gdzie mogę uzyskać pożyczkę na spłatę innych pożyczek

Przyciąganie klientów

Re-kredytowanie pozwala przyciągnąć do partnerstwaklienci, którzy płacą terminowo i terminowo, ale jednocześnie wcześniej udzielili nieopłacalnej pożyczki. Ani jedna instytucja finansowa nie chce zrezygnować z możliwości przekształcenia dobrego klienta innej osoby w swoją. Dla kredytobiorców można uznać, że pozytywnym czynnikiem jest to, że gdy instytucja finansowa uczy się szukać sposobów refinansowania kredytu, sama, starając się utrzymać klienta, oferuje restrukturyzację długu. Pożyczka staje się dostępna dla klienta na spłatę zadłużenia w ramach tego samego banku.

Nowe perspektywy

Refinansowanie banku, pożyczka na spłatękolejna pożyczka stała się dostępna wśród usług banku w 2011 r., natychmiast po wprowadzeniu zmian do kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Możliwość refinansowania długu została uzupełniona przez zniesienie sankcji za wcześniejszą płatność. Wystarczy ostrzec instytucję finansową w ciągu kilku dni. Czas ten jest niezbędny do przeliczenia zadłużenia zgodnie z prawem, które uwzględni rodzaj płatności: renty lub zróżnicowane.

Co daje refinansowanie?

Poprzez refinansowanie klient banku jest w stanierozwiązać kilka ważnych problemów jednocześnie. Jeśli nie ma możliwości zmniejszenia wielkości stopy procentowej, co pozwoliłoby na zmniejszenie całkowitej kwoty zadłużenia, istnieje możliwość zmiany wielkości miesięcznej płatności w kierunku redukcji. Opcjonalnie zamiast kilku pożyczek opłaca się o wiele bardziej opłacalne. Uzyskanie pożyczki na spłatę innego jest dostępne wraz z równoległym zwiększeniem wielkości pożyczki. Dodatkowe środki są często bardzo pomocne. Zapotrzebowanie na usługę powstaje z powodu zmienności walut, gdy zmiana kursu prowadzi do powstania nadpłat. Zastąpienie jednej waluty pożyczki inną walutą może być opłacalne.

przetwarzanie pożyczki na spłatę zadłużenia

Banki są chętne do partnerstwa, ponieważChcą uzupełnić swój arsenał złych długów. Znaczenie usługi i pytanie, skąd wziąć pożyczkę na spłatę innych pożyczek, określa zmiana stóp procentowych banku centralnego. Kilka lat temu stopa kredytu przekroczyła obecny wskaźnik o 5-7 punktów. Jeśli mówimy o hipotece, nadpłata po wygaśnięciu umowy kredytowej będzie znacząca.

Kiedy należy zwrócić się o refinansowanie?

Refinansowanie zapewnia pewne korzyści nie zawsze, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Korzystanie z usługi będzie istotne w następujących warunkach:

 • W obecności programu pożyczek długoterminowych (od 5 lat).
 • Różnica między podstawową a nową stawką powinna wynosić co najmniej 2-3%. Bez prowizji, opłat, ubezpieczenia i innych dodatkowych kosztów nie można zrobić.
 • Kwota długu wynosi nie mniej niż 1 milion rubli. Alternatywnie, kwota długu musi wynosić co najmniej 30% całkowitej kwoty długu.
 • Jeśli minęło co najmniej 6 miesięcy od zawarcia umowy podstawowej.
 • Pozostało ponad 6 miesięcy do końca umowy pożyczki.

refinansowanie pożyczki w celu spłaty innej pożyczki

Zanim rozważysz pytanie, gdzie możeszaby wziąć pożyczkę na spłatę innych pożyczek, należy pamiętać o podstawowej zasadzie: im więcej czasu upłynęło od podpisania umowy pożyczki podstawowej, tym większa powinna być różnica między stawkami.

Które banki oferują najkorzystniejsze warunki refinansowania, lub gdzie mogę uzyskać pożyczkę na spłatę innych kredytów?

Usługa refinansowania kredytu jest bardzo powszechna w sektorze bankowym. Wśród ogromnej liczby propozycji należy zwrócić uwagę na programy następujących instytucji finansowych:

 • RosEvroBank. Prowadzi refinansowanie pożyczek, przed upływem których pozostaje ponad 3 miesiące. Data pożyczki nie powinna być starsza niż 9 miesięcy. W przypadku pożyczek zabezpieczonych bank oferuje stawkę 17% przez okres do 5 lat. Maksymalna dopuszczalna kwota pożyczki wynosi półtora miliona. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w ciągu dwóch dni. W przypadku klientów, którzy mają pozytywną historię kredytową wynoszącą co najmniej 2 lata, oprocentowanie kredytu na spłatę kolejnego kredytu będzie mniejsze o jeden punkt, ale z zastrzeżeniem zabezpieczenia.

jak i gdzie uzyskać pożyczkę na spłatę kolejnej pożyczki

 • SibRegionKreit. Oferuje refinansowanie pożyczek wydanych co najmniej 8 miesięcy temu w momencie składania wniosku. Umowa pożyczki musi zakończyć się nie wcześniej niż 90 dni. Stopa procentowa może wahać się od 16 do 18%, w zależności od warunków partnerstwa. Kwota pożyczki może wynosić od 90 tysięcy rubli do 1,5 miliona rubli. Czas trwania partnerstwa może wynosić od 1 roku do 5. Wymagane są dokumenty potwierdzające dochód. Rozpatrzenie wniosku nie jest dłuższe niż 5 dni, a pozytywna decyzja jest ważna przez 1 miesiąc.

Korzystna oferta Sberbanku

jak uzyskać pożyczkę na spłatę pożyczki w innym banku

Badanie kwestii, jak i gdzie uzyskać pożyczkę, abyaby spłacić kolejną pożyczkę, musisz dokładnie przestudiować propozycję największej instytucji finansowej - Sberbanku. W banku proponowane są dwa formaty partnerstwa. To jest zapewnienie środków na spłatę pożyczki wydanej w innym banku na zakup lub budowę mieszkań w Rosji. Okres kredytowania może wynosić 30 lat. Stopa kredytu, w zależności od warunków partnerstwa, waha się od 15,25% i więcej. Sberbank oferuje oddzielne programy spłaty nie tylko kredytów hipotecznych, ale także kredytów konsumpcyjnych od innych banków. Refinansowanie może obejmować co najmniej 5 innych pożyczek. Termin, na jaki można przekazywać środki, nie przekracza 5 lat. Stopa 18,5% i wyższa.

Jak wybrać bank do refinansowania?

 który bank udziela pożyczki na spłatę innych pożyczek

Badanie pytania, jak uzyskać pożyczkę na spłatępożyczki w innym banku, należy zwrócić uwagę na ich własne korzyści. Przed zawarciem umowy o współpracy należy sprawdzić, czy instytucja finansowa może spełnić jeden lub kilka warunków:

 • Zwiększ lub zmniejsz okres kredytowania.
 • Zmniejszona miesięczna płatność.
 • Obecność programu, zgodnie z którym można najpierw zapłacić tylko odsetki od pożyczki, a następnie przejść do spłaty kwoty głównej długu.
 • Zastąpienie jednej waluty pożyczki inną.
 • Możliwość zapewnienia korzystniejszych warunków dla partnerstwa przy udzielaniu kredytu hipotecznego lub w ten sposób zwiększa kwotę depozytu.

Na co powinienem zwrócić uwagę?

Uczenie się, który bank udziela pożyczki na spłatę innychpożyczek, trzeba trzeźwo ocenić ich wypłacalność, aby znaleźć najbardziej rentowny program pożyczkowy. Obowiązkowym warunkiem partnerstwa z bankiem w ramach tego programu jest obecność stałego źródła dochodu, w szczególności pracującego w jednym miejscu przez co najmniej 3-6 miesięcy. Termin będzie zależał od kwoty pożyczki. Jeśli klient banku ma niski dochód, musi zapewnić gwaranta o dobrym poziomie dochodów, ale nie mniejszym niż dochód klienta.

Po zrozumieniu, gdzie można uzyskać pożyczkę na spłatęinne pożyczki warto przygotować z wyprzedzeniem pakiet dokumentacji, która praktycznie nie różni się od tej, która była niezbędna do realizacji pożyczki podstawowej. Praca banków w tym kierunku prowadzona jest również z klientami problemowymi, ale na bardziej rygorystycznych warunkach.

 • Ocena: