SZUKAJ

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego: pomóż kredytobiorcy

Za pomocą kredytów hipotecznych mogą stać się obywatelamipełnoprawni właściciele nieruchomości mieszkalnych. Jest to najczęstsza opcja zakupu mieszkania w Rosji za kaucją zakupionej lub istniejącej nieruchomości. W przypadku niespłacenia (niewypełnienia) pożyczki, zastawiona nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż, a wpływy ze sprzedaży idą na spłatę kwoty głównej. Dziś prawie wszystkie instytucje kredytowe emitują kredyty hipoteczne na korzystnych warunkach, ale można się dowiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego w bankach.

jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego,

W Rosji programy hipoteczne są obsługiwane przezna poziomie stanu oraz w specjalnych agencjach kredytów hipotecznych. Po pierwsze, kredytobiorca musi przejść test wypłacalności w instytucji kredytowej. Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego? Głównymi dokumentami są paszport i świadectwo potwierdzające dochód (2 PIT). Dozwolone jest również dostarczanie dochodu w formie banku. Po wstępnej selekcji przyszły pożyczkobiorca będzie wymagał dokumentów potwierdzających sytuację w zakresie pracy, rodziny i sytuacji społecznej.

Jakie dokumenty są potrzebne do zabezpieczenia kredytu hipotecznego na drugim etapie?

Bank wierzyciela zażąda kopii następujących dokumentówdokumenty: księgę pracy, numer TIN, zaświadczenie o ubezpieczeniu, dyplom ukończenia studiów, dowód tożsamości wojskowej, dokumenty małżeńskie (rozwód), urodzenie dziecka i cechy charakterystyczne z miejsca stałego zatrudnienia. W kolejnym etapie przedkładane są dokumenty tytułowe obiektu pożyczki, a także paszport WIT z opisem technicznym nieruchomości. Jest to standardowy pakiet, którego Sberbank z konieczności wymaga.

Kredyt hipoteczny: jakie dokumenty są potrzebne dodatkowo

Savings Bank Jakie dokumenty są potrzebne

Każda instytucja kredytowa wystawiawłasne warunki i wykaz dokumentów. Menedżer kredytowy dokładnie analizuje dokumentację kredytobiorcy i rozpatruje wnioski na korzystnych warunkach dla klienta. Na przykład hipoteka społeczna z dotacjami państwowymi wymaga osoby o wąsko skoncentrowanych dokumentach. Dokładną listę można znaleźć w lokalnych organach zajmujących się tymi problemami.

Military Mortgage: jakie dokumenty są potrzebne, aby je otrzymać?

Główna różnica polega na tympoczątkowy wkład jest dokonywany z konta akumulacji serwisanta. Środki na konto są przekazywane z budżetu federalnego. Opłaty za kredyty hipoteczne są pokrywane przez Ministerstwo Obrony. Każdy, kto służył przez co najmniej trzy lata, może nabyć mieszkanie w ramach programu systemu akumulacyjnego hipoteki (NIS). Początkowo uczestnik NIS udostępnia bilet wojskowy, TIN, certyfikat NIS, świadectwo dochodu, rejestr pracy (kopia). Dokładniejsze informacje i lista niezbędnych dokumentów, które znajdziesz w banku.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Chciałbym podkreślić standardową listę dokumentów wymaganych do przetworzenia transakcji:

wojskowy kredyt hipoteczny, jakie dokumenty są potrzebne

- paszport;

- dla mężczyzn - identyfikator wojskowy;

-INN;

- zaświadczenie o ubezpieczeniu emerytalnym;

- certyfikaty, dyplomy;

- zaświadczenia potwierdzające stałe źródło dochodu;

- kopię pracy, która jest potwierdzona przez pracodawcę;

- dokument dotyczący narodzin dzieci;

Bank ma prawo zażądać następujących dokumentów w celu bardziej szczegółowej weryfikacji:

- referencje z kliniki psycho-neurologicznej;

- dokumenty tytułowe dla nieruchomości (samochód, domek, mieszkanie, dom, działka);

- paszporty członków rodziny.

Zanim sporządzisz transakcję zakupu i sprzedaży programu hipotecznego, zważ zalety i wady, ponieważ w Rosji stopa procentowa nie jest tak mała, a czasami trzeba zapłacić za życie.

  • Ocena: