SZUKAJ

Rytuały i spiski słowiańskie

Czy chcesz, aby słowiańskie spiski zmieniły Twoje życie na zawsze na lepsze? W tym celu musisz zrozumieć, jak działają. Chodzi o magiczną technikę starożytnych Słowian, które zostaną omówione w tym artykule.

Spisek

Konspiracje nazywane są małymi tekstami ludowymi,za pomocą których ludzie starają się osiągnąć pożądane w produkcji, ochrony, leczenia i innych obrzędów. Wyróżniają się one oryginalnością semantyki, języka i struktury. Egzekucje spisków są czysto osobiste. Pod względem funkcjonalnym i gatunkowym są one zbliżone do ludowych modlitw i zaklęć.

Konflikty słowiańskie

Technika wykonania

Konflikty słowiańskie są najpierw głośnegłos, a następnie szept (szczególnie uzdrowienie). Znana jest praktyka mówienia uzdrawiających wątków za pomocą techniki "śpiewu gardła", która jest powszechnie używana przez szamanów. Zwolennicy tej techniki mówią, że to ton ludzkiego głosu oddaje boskie moce.

Rzemiosło praktykowane w północnych obyczajach"Śpiewające" konspiracje. Dlatego szamani runiczni powinni mieć dźwięczny głos, rozwinięte słyszenie i talent nawoływania. Ta ostatnia nie odnosi się do oratorium, ale raczej jest częścią charyzmy, naturalnego uroku, magnetyzmu.

Starożytne słowiańskie spiski słyną z ichtradycja narzucania przekleństw (Magia Maleficio), która w głosie sugeruje jakąś złowróżbną tonację, która odróżnia maga od innych. Dźwięk ten jest podobny do niewinnego i chrapliwego skowytu, powodując uczucie emocjonalnej depresji i imponujący dyskomfort u tych, którzy go słyszeli.

Kosmogonia i kosmologia

Ochrona słowiańskich spisków

Z reguły działki odtwarzają słowiańskieelementy archaicznej reprodukcji Wszechświata, w tym detale kosmogonicznych i kosmologicznych reprezentacji - centrum niebiańskiej i jego osi, poziomy i pionowy model wszechświata, firmament ziemi między morzem, drzewo podśladowe i ciała niebieskie, motywy odrodzenia i rozkładu natury i tak dalej. Ponadto odtwarzają elementy legend - króla morza, węża, spersonalizowanych wizerunków niższych i wyższych światów, a także wyobrażenia o ludzkim mikrokosmosie (dolegliwości, takie jak kosmiczne nieszczęścia i uzdrowienia, jako przywrócenie porządku doliny ziemi), jego fizjologia i substancja cielesna, o jego powiązaniach z innymi stworzeniami, szczegółach i nie tylko.

Słowiańskie wątki pokazują również główne cechy promocji starożytnych mitologicznych i prawdziwych chrześcijańskich modeli wszechświata.

Pogaństwo

Słowiańskie pogaństwo nazywa się systememprzedchrześcijańskie koncepcje człowieka i nieba, oparte na magii i tradycjach. Jest on zrekonstruowany zgodnie z językiem, rytuałami, folklorem, wierzeniami i zwyczajami Słowian. Takie pogaństwo można postrzegać nie tylko jako historyczny etap światopoglądu Słowian przed przyjęciem chrześcijaństwa, ale także jako szczególny model cywilizacyjny, którego formy, mechanizmy i kategorie semantyczne istniały po ustanowieniu prawosławia.

Konflikty słowiańskie

Obrzędy weselne i obyczaje

Użyto słowiańskich rytuałów i spiskówróżne plemiona. Zwyczaje ślubne różniły się w zależności od rodzaju małżeństwa. Pogańskie małżeństwo słowiańskie może czasami być poligamiczne. Historia identyfikuje dwa typy małżeństwa i rytuały weselne wśród plemion słowiańskich, które są symbolicznie nazywane "matriarchalnymi" i "patriarchalnymi".

Małżeństwo patriarchalne

Konflikty słowiańskie podniecają umysły wielu ludzi. W VI wieku pisarz bizantyjski Mauritius opisał zwyczaje pola. Powiedział, że przyzwoitość kobiet jest na najwyższym poziomie. W jego pismach jest napisane, że większość żon uważała śmierć swojego męża za swój własny koniec i dobrowolnie się zadławiła, nie chcąc pozostać wdowieniem przez resztę swojego życia.

Dla Varyags-Rus, poligamia imałżeństwa patriarchalne. W starożytnej Rosji dla oblubienicy wzięli opłatę, którą nazwano "żyłą". Ceremonia ślubna o nazwie "razuvanie groom". Kroniki wskazują, że panna młoda jest zawsze "przynoszona".

Matriarchalne małżeństwo

Słowiańskie modlitwy i konspiracje

Większość danych dotyczących zwyczajów przedchrześcijańskich iobrzędy można zbierać z instrukcji kościelnych przeciwko pogaństwu. Mówi się, że podczas ślubu bałwochwalcy zaprowadzili pannę młodą do rzeki, wypili kielich na cześć demonów, a następnie wrzucili pasy i pierścienie do wody. Również w tych pracach mówi się, że poganie używali plugawego języka podczas swoich synowych i ojców, nie mieli żadnych ślubów, ponieważ zabierali sobie dziewczęta, grając w gry, konspirując z nimi. Bardzo często ci ludzie mieli dwie lub trzy żony.

Tradycję małżeństwa w pobliżu wody (studnia, jezioro) potwierdzają późne fakty etnograficzne - ludowe wierzenia i rytuały, które po reformach Nikona zostały odtworzone przez niektórych Staroobrzędowców.

Falliczny rytuał

Jest absolutnie jasne, że w Starej Rosjirzeczywiście istniał falliczny rytuał weselny. Niewątpliwie fallus był używany jako znak Wedowa: musiał dać płodność ziemi i płodność nowożeńcom. Archeologia również potwierdza fakty tej moralności - cnoty człowieka wyryte z drewna były wielokrotnie odkrywane w starożytnych rosyjskich wioskach.

Przypuszczalnie, stary rosyjski (i prawdopodobnieSłowiańska) ślub towarzyszący wielokrotnym przejawom seksualności, przez które ludzie próbowali spowodować płodność i płodność. Nowogrodzka kora brzozowa jest znana, w której swatka zapowiada małżeństwo z osobliwymi obelżywymi słowami: być może są one związane z kultem Matki Ziemi, z którym porównują pannę młodą. W tym samym liście wymienia się starą (XII wieczną) ceremonię ślubną "pociąg".

 Spisek słowiańskich magii

W małżeństwach słowiańskich niezwykłeDemonstracja seksualności trwała do niedawna w formie "haniebnych" ditties. Podobno rosyjska mata jest zakorzeniona w mitologicznej archaicznej warstwie i od dawna jest rytuałem.

Spotyka się również słowiańskie konspiracjewśród nowogrodzkich kory brzozowej: z ich pomocą chłopcy i dziewczęta starali się przyciągnąć uwagę wybranego. W ten sposób próbowali zmienić swój los.

Reguły

Słowiańskie modlitwy i konspiracje setki lat temuz powrotem zastosowane przez naszych przodków. Już wtedy znana była moc i moc słowa, a czarnoksięskie rytuały były stałymi towarzyszami ludzi. Wiele lat minęło, ale zaklęcia i modlitwy naszych przodków są nadal popularne. Wielu uważa ich za bardzo skutecznych i potężnych. W końcu wielowiekowe doświadczenie pomogło zmaksymalizować rytuały.

Magia słowiańska, konspiracje były bardzo popularnewśród mężczyzn i kobiet. Często zwracali się do nich po pomoc. Różne modlitwy miały na celu wygrać bitwę, wzajemną miłość, przyciągać szczęście, udany handel, dobre zbiory, dobre zdrowie i inne dziedziny życia.

Oczywiście, słowiańskie rytuały i spiskiMiał przestrzegać podstawowych zasad: przed wprowadzeniem jakiegokolwiek rytuału konieczne było przestrzeganie ścisłego postu przez kilka dni. Mężczyzna musiał zrezygnować z alkoholu, potraw mięsnych i tytoniu.

Wiadomo, że odczytywane są starożytne zaklęcia Słowianszeptem, aby nikt nie słyszał tekstu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na skuteczność ceremonii. Tylko doskonale zdrowa osoba mogła wykonać rytuał. Uważano, że jeśli zimny piosenkarz rzuci zaklęcie, może zachorować jeszcze bardziej. Oczywiście, skuteczność rytuału w tym przypadku może zostać zapomniana.

Słowianie przywiązywali dużą wagę do stanu swoich zębów.Mag Gdyby nie miał dwóch przednich zębów, twierdzili, że nie może wykonywać silnych spisków i zaklęć. Kiedy ktoś wykonywał rytuał, nie wolno było przyjmować zapłaty pieniężnej. Z reguły Słowianie używali jedzenia jako wdzięczności, która pochodziła z czystego serca po tym, jak zaczęły działać magiczne słowa. Słowiańskie modlitwy i konspiracje o pozytywnym kierunku zostały odczytane w piątek, wtorek i środę. Te dni uznano za łatwe.

Starożytne słowiańskie konspiracje onegatywna wiadomość, zawsze wstąpiła w poniedziałki i piątki. Osoba, która wykonywała takie rytuały, bez uzasadnienia, musiała wierzyć w skuteczność wpływu czarów i we własną siłę. Słowianie wierzyli w fortecę zaklęć i uciekali się do czarów w różnych sytuacjach. Dla nich modlitwy i zaklęcia były produktywnym sposobem wpływania na życie osobiste, współplemieńców i rezultat działalności.

Obrządek zdrowia

Rozważcie słynne słowiańskie spiski. Ochrona, jaką otrzymują z nimi, jest niewątpliwa. Rytuał zdrowia jest magicznym spiskiem, który jest skutecznym lekarstwem na różne dolegliwości i ogólnie zły stan zdrowia. Starożytni Słowianie używali tej modlitwy do zwalczania różnych chorób. Przeczytali to szeptem: "W przeciwnej stronie, na wyspie za morzem leży biały kamień. Człowiek stoi obok kamienia paliwowego, ojciec trzech synów, władca. Wyciąga ostry nóż, tnie wszystkie dolegliwości, suchość i bóle. Niech więc (imię osoby) odciął wszystkie dolegliwości i choroby, wrzucił je pod kamień i zamknął klucz. Klucz jest wrzucony do morza, na wieki wieków. Moje słowa są silne, można je pokonać tylko przez tego, który zamienia kamień w zęby. Niech tak będzie! "Słowiańskie modlitwy za zdrowie czyta się przez siedem dni, nie można przeoczyć ani jednego dnia, zwykle człowiek zaczyna odzyskiwać siły po dwóch sesjach czarowania.

Modlitwa o szczęście

Spisek słowiański na szczęście powołany do życialudzie szczęścia i dobrego samopoczucia. Jeśli zła skała ścigała człowieka, użył zaklęcia, aby poprawić sytuację. Ta modlitwa jest skuteczna, jeśli ktoś mówi swoje słowa o świcie: "Och, ty, oh, ty, Matko Czystsza, Łada, Matko! Nie odchodź, nie zostawiaj nas bez miłości i szczęścia! Prześlij nam naszą łaskę, podobno chwalimy i oddajemy Ci cześć! Bądźcie więc, tacos, obudzić się, tacos, tak długo, jak słońce świeci dla nas! "Tekst ten czytany jest siedem razy z rzędu. Jeśli nieszczęścia i kłopoty nie znikają, po czternastu dniach można powtórzyć rytuał.

Zaklęcie na silnym dziecku

Słowiańskie obrzędy, konspiracje i wróżby bardzo częstowykorzystywane do rodzenia zdrowych dzieci. Narodziny nowej duszy przez cały czas uważano za niemal magiczny proces. Dlatego też, aby narodzić się silne dziecko, dzisiaj czytamy modlitwę: "Siostro, siostro, Matko Rozhanica, wysłuchaj naszych modlitw, naszych słów. Przyjmij bezkrwawe dary i daj zdrowe potomstwo kobiecie w ciąży (imię kobiety). Aby nigdy nie przerywać wątku naszego generycznego. Chwała chwała tak do rezydencji zapraszam. Od koła do koła, teraz i zawsze! Jeśli tak! "

Tę modlitwę należy powtórzyć trzy razy. Ten rytuał pomaga kobiecie rodzić silne dziecko i szybko rodzi poród.

Modlitwa bezsenności

Stare słowiańskie spiski i zaklęciastosowany w leczeniu bezsenności, który uznano za poważną chorobę. O północy osoba, która miała problemy ze snem, czyta modlitwę z ręką na głowie: "Puk, puk, nadejdzie sen, a choroby ustąpią. Trudno odpocząć - zobaczyć sny. Wyjdź z mojego umysłu, mijaj! Słodko odpocząć - zdrowo być! Sen (imię osoby)! "

Słowa zaklęcia powtórzono trzy razy, po czym osoba zasnęła.

Gospodyni

Nawet starożytni Słowian chronią swój domuważany za główny zawód. I już w tamtych czasach było wiele różnych spisków i modlitw dla opiekuna w domu. Najbardziej efektywne były uważane za wiadomości dla Domovoya. Ludzie myśleli, że jeśli mu się spodoba, na pewno ochroni mieszkanie. Spisek ten został odczytany wieczorem: "Brownie, dziadku, nie śpisz, obserwuj dom, aby źli ludzie ominęli imprezę, złodzieje uciekali daleko! Idź, pilnuj wszystkiego! "

Te słowa powtórzono trzy razy, po czym Domovy dostał koniecznie ucztę, aby go nakłonić.

Rytuał chroniący życie wojownika

A jakie są słowiańskie spiski dla bojowników? Strażnik ratujący życie wojownika ma następujące zdanie: "Koval, jesteś bratem! Ty sam jesteś Olovyanem, a twoje woskowane serce, twoje gliniane stopy, od ziemi do nieba, nie gryź mnie, psie! Z ziemi jestem oboje! Jeśli spojrzę na ciebie wzrokiem mojego brata, wtedy moje serce będzie się marszczyć, a twoje nogi będą się zapadać. Nie przekłuwasz mojej klatki piersiowej i nie obieram ziemi, nie ścinasz głowy i nie straszysz much. Zaoraj ziemię i zmierz gaje, by były puste, a przestrzeń powietrzna!

Magi

Używali Słowianie od niepamiętnych czasówczary i rytuały, z których niektóre nie mogą się rozmnażać. Ale znamy te spiski, które ludzie zapamiętali i opowiadali sobie nawzajem. Są skuteczne, potężne, w harmonii z siłami natury, ponieważ nasi przodkowie otrzymywali energię z tego miejsca. Zaczaruj miłość, znajdź zgubionych, przynieś kłamcę, by oczyścić wodę, przyciągnąć bogactwo - wszystko to i wiele więcej jest możliwe, jeśli poprawnie zastosujesz stare rosyjskie czary.

Książka jest już dostępna w niektórych sklepach.Konflikty słowiańskie. Opisuje magię Mędrców, którzy poświęcili się interakcji z duchami, pracując z siłami natury. Wiadomo, że silne spiski muszą być wymawiane mądrze, ponieważ zawierają ogromną moc, którą można powstrzymać. Jeśli wykorzystasz magiczne doświadczenie swoich przodków, możesz odkryć prawdę.

Słowiańskie rytuały i spiski

Historia milczy o tym, że Słowianiecieszył się potężnym wdziękiem. Wcześniej byli silni mędrcy - prorocy przyszłości. Modlili się do swoich bogów, składali krwawe ofiary, umieli kontrolować siły natury. Ich wróżba opierała się na tajnych rytuałach. Mędrcy żyli daleko od ludzkich osiedli, ponieważ zakłócała ​​je światowa próżność.

Skąd wzięli władzę? Energia słoneczna jest uważana za najpotężniejszą z energii naturalnej. Ofiara ta była ofiarowana tej osobie, ofiarowano modlitwy. Kiedy w ciągu dnia nie było chmur na niebie, mędrcy otrzymywali bezpośrednio energię, która służyła różnym celom. Grzmoty i błyskawice - zjawiska naturalne niosące straszliwą siłę zgniatania. Tylko doświadczony, stary mag mógłby je ograniczyć.

Ziemia jest uważana za początek i koniec wszystkiego. Mędrcy chodzili boso, aby stale odczuwać pokrewieństwo z Matką wszystkich rzeczy. Wiedzieli, że zostaną wysłuchane wszystkie szczere modlitwy ziemi.

Wiatr i woda

Dzisiaj energia wiatrowa jest często wykorzystywana przez ludziale w dzisiejszym świecie liczba otwartych przestrzeni maleje, a suche wiatry są zaciśnięte w uchwycie megalopoli i budynków. W starożytności wiry bez przeszkód szły po ziemi, ich energia w jednej chwili mogła dostarczyć zaklęcia wszędzie.

Wiadomo, że miękka moc wody może się zagoićchoroby, nieść wiadomości, zmywać przekleństwa, zniszczenia, złe oczy, nieść nieszczęśliwą miłość. Magi zachowywali rytuały w ścisłej tajemnicy. Jeśli przypadkowa osoba zobaczyła rytuał, mógłby za to zapłacić życiem.

Sito w rytuałach Rosji

Sito jest przedmiotem gospodarstwa domowego,ucieleśnia ideę bogactwa i płodności. Związane jest to z motywami deszczu, słońca i nieba. Przedmiot ten jest używany w rytuałach jako strażnik darów, jest integralną częścią cudów i absurdu. W tradycyjnej medycynie ludowej pełni rolę talizmanu, a wróżbiarstwo - wyroczni.

Krew w rytuałach

W powszechnym przekonaniu uważa się krewskupienie życia, siedziba duszy, substancja siły życiowej. Ma wiele magicznych funkcji rytualnych, głównie generujących. Krew jest podstawą centralnych społecznych koncepcji i instytucji (krwawy feud (pokrewieństwo, poświęcenie)). Warunkowe substytuty tego płynu (głównie na podstawie koloru) to nici, kalina, wino, płótno i inne przedmioty. Ta substancja jest powiązana z pojęciem pokrewieństwa i płci.

Wedy

Wiele osób pyta: "Jakie są spiski spisków?" Konflikty słowiańskie - co to jest? "Rosyjskie Wedy reprezentują krąg starożytnych dokumentów ludów aryjskich i słowiańskich. Obejmują zarówno autorstwo, jak i wyraźnie przestarzałe Wedy, a także opowiadane i ostatnio nagrywane opowieści ludowe, eposy, legendy i tym podobne.

Księga słowiańskich spisków

Ogólnie rosyjskie pisma zawierają głęboką wiedzęo naturze i odzwierciedlają historię ludzkości na Ziemi w ciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat. Zawierają również prognozy dotyczące przyszłych wydarzeń na 40,176 lat, czyli do naszych czasów i kolejnych 167 lat naprzód.

Mleko w rytuałach

Mleko od Słowian było jednym z głównych typówjedzenie (wraz z chlebem), przedmiot mitologicznych wierzeń, ochrona i magiczne rytuały. Tajemnica matki jako produkt genetyczny została obdarzona świętą wartością. Obowiązek mleczarski był chroniony przez prawo zwyczajowe wraz z innymi rodzajami sztucznej (rytualnej) pokrewieństwa (braterstwa).

Bez wątpienia, używając techniki starożytnych Słowian, możesz zamienić swoje życie w bajkę.

  • Ocena: