SZUKAJ

Charakterystyka i znaczenie imienia Sarah

Sarah to piękne imię żeńskie, a także bardzo starożytne. Ta nazwa ma wielu celebrytów - S. Connora, S. Bernarda, S. Parkera i innych. Skąd się bierze i co to znaczy?

Imię Sarah: pochodzenie i znaczenie

Pochodzenie tej nazwy jest żydowskie. W każdym razie jest to teraz brane pod uwagę, i tak mówią wszyscy nosiciele tego nazwiska. Ale według legendy Sara była nazywana żoną Abrahama, który był przodkiem narodu żydowskiego. Oznacza to, że nazwa ta istniała jeszcze zanim Żydzi pojawili się na Ziemi w ogóle. Ponieważ Abraham i Sara pochodzili z tego samego rodzaju (Biblia mówi, że byli dziećmi tego samego ojca, ale różnych matek), a ten rodzaj był chaldejski, wtedy można go nazwać chaldejskim. Byłoby jeszcze bardziej poprawne scharakteryzowanie go jako semickiego i zakończenie rozważań, ponieważ nie wiemy na pewno, kiedy i gdzie po raz pierwszy się pojawił.

Co do znaczenia imienia Sara,Istnieje wiele wersji. Wynika to z faktu, że ta nazwa jest niezwykle popularna nie tylko w kręgach żydowskich, ale na całym świecie wśród chrześcijan, muzułmanów, a także w świeckim społeczeństwie. Dlatego warto o tym mówić bardziej szczegółowo.

znaczenie sarah

W judaizmie, jak wspomniano, imię Sarazwiązany z żoną Abrahama, praojcem wszystkich Żydów. Istnieją dwie biblijne formy tego imienia: Sarah i Sarah. Zgodnie z narracją Księgi Rodzaju, sam Bóg zmienił jej nazwę, nakazując podwojenie "p", gdy przepowiedział Abrahamowi, co da mu przez Sare (wówczas już w średnim wieku i jałowe) potomstwo, jak piasek w morzu. Dosłowne znaczenie imienia Sara to Madam. W tym samym czasie, forma z jednym "p" jest rozumiana jako "Moja Pani", a z podwójnym, jest rozumiana jako "Pani wielu". Pod zestawem oznacza ludzi.

Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, w prawosławieTradycje rosyjskie i greckie używały tylko drugiej formy tego imienia - Sarah. Należy jednak wyjaśnić, że zmiana nazwy przez podwojenie spółgłoski jest jedynie próbą autorów Septuaginty (starożytnego greckiego tłumaczenia Biblii hebrajskiej) do przekazania w języku greckim samego faktu odróżniania imion. W oryginalnym tekście hebrajskim oba nazwy brzmią nieco inaczej. Zatem forma "Sara" odpowiada "Shed", a forma "Sarah" - "Sarah".

W kościele katolickim, który nie lubiłSeptuagintus i Vulgata, czyli łacina, a nie greckie tłumaczenie, nazwa Sarah jest całkowicie nieobecna. Dlatego w krajach zachodniego chrześcijaństwa, zarówno katolickich, jak i protestanckich, znana jest tylko jedna dostosowana forma z jednym "p". Znaczenie imienia Sara jest często interpretowane zgodnie z drugą formą - "Mistrzynią wielu". Świeccy ludzie jednak nie zagłębiają się w te niuanse i często tłumaczą imię po prostu jako "kochanka".

Znaczenie imienia Sara w islamie w ogóleodpowiada tradycji żydowskiej, zarówno ze względu na bliskość języków hebrajskiego i arabskiego, jak i ze względu na podobieństwo dawania religii. Arabowie, wśród których powstał islam, również uważają się za dzieci Abrahama, ale od innej kobiety. Niemniej jednak imię Sara, ku pamięci przodka Żydów, jest dość popularne w kręgach muzułmańskich. Jednakże w interpretacji tego imienia istnieje jego własna specyfika. Arabski oferuje dwa słowa, które są blisko dźwięku, które są uważane za odmiany nazwy Sarah. Znaczenie imienia muzułmanów jest zatem podwójne. Pierwsza - Sara - oznacza "ostatek". Drugi - Sarah - jest tłumaczony jako "przyjemny". Podwojenie już znanego "p" nie jest w żaden sposób związane z grecką Biblią. To tylko zbieg okoliczności.

znaczenie imienia Sarah dla dziewczyny

Inne warianty imienia Sarah

Transliteracja na różne języki często zniekształca oryginalny dźwięk słów i daje wiele wariantów. Imię Sara może brzmieć jak Sarah, Sair, Shara, Sarai lub Sir.

Ograniczanie i czułość opcji

Zwracając się do Sarah po imieniu, możesz zrobićzdrobnienie odcień, nazywając go Sarrushka, Ara, Sasa, Sarita lub Zara. Ponadto niektóre zdrobniałe formularze mogą być używane jako osobne niezależne nazwy, na przykład Zara.

sarah nazwa pochodzenia i znaczenie

Znaczenie imienia Sara dla dziewczyny

Jako dziecko Sara wykazuje niezwykłe skłonnościwyważone decyzje. Zdolności intelektualne i pamięć to, że właściciele danej nazwy są zawsze pod dostatkiem. Moralnie, Sara jest najczęściej uprzejma i łagodna. Nigdy nie odmówi pomocy potrzebującym, pod warunkiem, że dana osoba na to zasługuje.

Znaczenie imienia Sara jest takie, że jest skłonna do tegoniezależność od innych, a czasem zwiększona samoocena. Wyraża się to w tym, że Sara bardzo się denerwuje, gdy ktoś próbuje narzucić jej swoją opinię. Podobnie jak prawdziwa kochanka, sama lubi oceniać wszystko i niezależnie formułować swoją opinię o środowisku - ludziach, wydarzeniach, otoczeniu i tak dalej.

Jeśli w dzieciństwie Sarah rozpieszczała i pozwalała jejsamolubstwo potwierdziło, a później stanie w obliczu wielkich trudności w zrozumieniu z innymi. Reszta Sarah jest dobrodusznym, komunikatywnym mizantropem, podatnym na częste emocjonalne wahania. Jeśli nie skrzywdzisz jej dumy, będzie ona świetną przyjaciółką i doskonałą bratnią duszą.

znaczenie sarah w islamie

Kariera

Jeśli chodzi o pracę, to Sarah zawsze próbujeweź swoją drogę. Jest pragmatyczna w biznesie. Znaczenie imienia Sara powoduje, że w kwestii samorealizacji metodycznie próbuje dostać się na sam szczyt. Pożądane jest, aby Sarah nie zajmowała się sprawami finansowymi, ponieważ jest ona obarczona utratą samej siebie. Kobiety o tej nazwie mają skłonność do kreatywności, nauki, ale nie do biznesu. Sarah może najlepiej zrealizować siebie jako artystka, aktorka, muzyk lub naukowiec. Ale przedsiębiorczość nie jest jej mocną stroną.

Sarah oznacza imię muzułmanów

Rodzina

W swoim partnerze Sarah docenia przede wszystkim duchową harmonię i głębię związków. Emocjonalna bliskość i wzajemne zrozumienie dla niej są zawsze wyższe niż dobrobyt materialny.

  • Ocena: