SZUKAJ

Poziomy zarządzania w organizacji

Jaka jest organizacja zarządzania przedsiębiorstwem? Jest to ogólna kolejność firmy, określająca kolejność działań, a także granice, w których mają być wykonywane działania. Środowisko społeczno-gospodarcze przedsiębiorstwa jest przedmiotem organizacji zarządzania. Obejmuje pracowników, pracowników, finanse, zasoby informacyjne.

Aby zorganizować zarządzanie przedsiębiorstwem, należy wykonać szereg zadań:

  • wyznaczać cele;
  • stworzyć społeczność ludzi;
  • tworzyć strukturę organizacyjną;
  • stworzyć niezbędne warunki.

Zastanów się nad głównymi funkcjami związanymi z organizacją zarządzania przedsiębiorstwem:

  • osiągnięcie przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów;
  • obniżenie kosztów firmy;
  • Podział pracy, dzięki któremu pracownicy wykonują swoje obowiązki bardziej jakościowo.

Istnieją takie rodzaje podziału pracy, jakpoziomo i pionowo. W pierwszym przypadku firma tworzy jednostki, które wykonują szereg wyspecjalizowanych funkcji. Przy pionowej separacji tworzone są poziomy zarządzania. Przywódcy każdego z nich powinni zwracać uwagę na problemy, znajdować sposoby i rozwiązania, wyznaczać osoby odpowiedzialne i przydzielać czas na zadanie.

Wyróżnia się następujące poziomy zarządzania z wyraźnym rozróżnieniem funkcji:

1. Niższe lub techniczne. Obejmuje menedżerów, którzy rozwiązują konkretne problemy związane z realizacją celów (produkcja, zysk itp.), A także bezpośrednio współpracują z wykonawcami.

2. Poziom średni lub menedżerski. Obejmuje to menedżerów, którzy kontrolują kilka struktur strukturalnych przedsiębiorstwa, a także kierowników ukierunkowanych projektów i programów, które służą i przemysłu pomocniczego.

3. Wyższy lub instytucjonalny poziom zarządzania. Jest to administracja przedsiębiorstwa, zajmująca się rozwiązywaniem najważniejszych zadań strategicznych na poziomie przedsiębiorstwa (rozwój, wybór rynku sprzedaży, zarządzanie finansami itp.).

Specjaliści ds. Zarządzania A. Thompson i A. Strickland opracowali następującą teorię zarządzania dla organizacji. Zgodnie z ich podejściem istnieją takie poziomy zarządzania strategicznego:

1. Strategia korporacyjna. Zajmuje się ogólnymi celami przedsiębiorstwa i całej jego powierzchni. Takie poziomy zarządzania spełniają funkcje przyjmowania najważniejszych zadań technicznych, produkcyjnych i ekonomicznych. Oficjalnie rada dyrektorów podejmuje decyzje. Należą do nich najwyższe kierownictwo.

2. Strategia biznesowa. Sprowadza się to do osiągnięcia sukcesu w konkurencji na rynku oddzielnej firmy. Na tym poziomie rozwiązywane są następujące zadania: wzmacnianie konkurencyjności, reagowanie na zmiany zewnętrzne, określanie strategii zachowania głównych jednostek strukturalnych. Organem decyzyjnym na tym poziomie jest rada dyrektorów, a także dyrektorzy generalni, szefowie departamentów.

3. Strategia funkcjonalna. Tworzy sekwencję działań, aby osiągnąć cel w każdym kierunku przedsiębiorstwa. Te poziomy zarządzania w organizacji zapewniają analizę, rewizję, syntezę wniosków składanych przez menedżerów w terenie, a także działania mające na celu osiągnięcie celów tej jednostki i wsparcie wybranej strategii. Te poziomy obejmują menedżerów średniego szczebla. Decyzje podejmują szefowie departamentów.

4. Strategia operacyjna. Zawiera określone strategie dla poszczególnych jednostek strukturalnych przedsiębiorstwa, poziomów zarządzania, w tym menedżerów w terenie. Rozwiązano problemy specyficzne dla tej konkretnej jednostki. Decyzje podejmowane są przez szefów departamentów, usługi funkcjonalne.

  • Ocena: