SZUKAJ

Popyt i podaż na rynku pracy. Czynniki formowania

Rynek pracy i jego struktura składa się z określonego produktu - pracy. Dlatego nabywca nabywa nie osobę, ale swoją zdolność do pracy. Rozważmy bardziej szczegółowo główne przepisy.

Popyt i podaż na rynku pracy kształtowane są przez szereg warunków wstępnych, które można podzielić na duże grupy.

Podaż i popyt na rynku pracy
Czynniki ekonomiczne

Popyt i podaż na rynku pracy są determinowane przez zakup i sprzedaż siły roboczej, która może wpływać na ten proces i, oczywiście, na koszt jego usług.

Czynniki niegospodarcze

Chodzi o społeczne, narodowe,wymagania demograficzne i prawne, które wpływają na podaż i popyt na rynku pracy. Ich znaczenie i charakter są zdeterminowane przez specyfikę historycznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wzór jego powstawania jest taki, że jest heterogenny pod względem składu, różni się specyficznymi cechami i obecnością dużej liczby segmentów.

Wyjaśnijmy bardziej szczegółowo czynniki pozaekonomiczne.

Rynek pracy i jego struktura

Przede wszystkim na podaż i popyt na rynkupraca wpływa na ogólną siłę. Dynamikę populacji, obecnych i przyszłych zasobów pracy ocenia się, co do zasady, za pomocą wskaźników śmiertelności, płodności, oczekiwanej długości życia i tak dalej. Obecnie sytuacja demograficzna jest dość skomplikowana. Tak więc śmiertelność znacznie przewyższa wskaźnik urodzeń ludności, co będzie miało negatywny wpływ od dwudziestu lat, powodując znaczny niedobór siły roboczej w przyszłości.

Drugi znaczący czynnik, od którego zależypodaż na rynku pracy to liczba osób czynnych zawodowo. Mówimy o części, która ma niezbędne zdolności umysłowe i fizyczne.

Oferta rynku pracy

Trzecim istotnym czynnikiem jest ilość przepracowanego czasu. Sam pracownik będzie mógł określić, ile chce pracować i jakie miejsce chce wybrać.

Czwartym czynnikiem jest jakośćcharakterystyka pracowników. Mówimy o poziomie wykształcenia, kwalifikacjach specjalistów, wydajności i tak dalej. Rosja w tym parametrze jest jednym z czołowych miejsc.

Piąty parametr to obecność procesów migracyjnych.populacja w stanie pełnosprawnym. Obejmuje przemieszczanie się obywateli z jednego terytorium do drugiego ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy. W Rosji procesy imigracyjne doprowadziły do ​​wzrostu liczby ofert pracy na rynku pracy i wzrostu bezrobocia. Co więcej, odwiedzający są gotowi wykonywać obowiązki po niższych kosztach niż obywatele. W tym samym czasie emigracja z kraju ma wyraźne oznaki "drenażu mózgów".

W związku z tym głównymi podmiotami popytu na tym rynku są państwo i biznes. W tym ostatnim przypadku mówimy o dużych firmach, średnich i małych przedsiębiorstwach.

Istnieje optymalny wzór: popyt na usługi pracy jest ściśle odwrotnie proporcjonalny do wartości płac. Wraz ze wzrostem tych ostatnich i obecnością innych warunków jest równy, liczba zdań maleje. W przeciwnym razie wzrasta zapotrzebowanie na pracę.

  • Ocena: