SZUKAJ

Renowacja samochodu dla krewnego: trzy sposoby zmiany właściciela

W celu ponownej rejestracji samochodu dla krewnego powiodło się, zaleca się stosowanie określonego algorytmu do pracy z dokumentami, który jest taki sam we wszystkich regionach Rosji.

Istnieją trzy sposoby zmiany właściciela.

Metoda pierwsza. Renowacja samochodu dla krewnego poprzez sporządzenie umowy sprzedaży. Reformując maszynę w ten sposób, należy wziąć pod uwagę pewne niuanse.

Jest to korzystne dla krewnych żyjących w jednymregion. Zgodnie z nowymi zasadami rejestracji (od 03.04.2011 r.) Samochód jest automatycznie wyłączany z rejestru w chwili, gdy nowy właściciel rejestruje zakupiony pojazd. Oczywiście reguła jest ważna tylko w jednym regionie. Okazuje się, że jednoczesna obecność dwóch właścicieli (starych i nowych) jest konieczna tylko raz: przy podpisywaniu i podpisywaniu umowy.

Jeśli numery samochodów są zgodnewymagania państwa, mogą przenieść się do nowego właściciela. Jeśli są odmalowane, zdeformowane, uszkodzone lub po prostu nie lubią nowego właściciela, można je przekazać, aby uzyskać nowe.

Możesz sam podpisać umowę i możesz zatrudniać pośredników. Zwykle w każdym mieście są firmy, które wysyłają swoich specjalistów do domu do klientów. Oczywiście, za te pieniądze.

Jeśli samochód był w użyciu mniej niż trzylat, podatek nie jest płacony w chwili odnowienia samochodu na krewnego. Dotyczy to przypadków, w których w bieżącym roku sprzedano pierwszy samochód. W przeciwnym razie krewni mogą określić w umowie każdą kwotę, która im odpowiada (do 125 tys.).

Metoda druga. Zmiana układu samochodu na krewnego, kiedyofiarowana pomoc. Podarunek można składać ustnie, ale lepiej jest sformalizować go z umową: przyda się, gdy nowy właściciel zarejestruje samochód dla siebie. W niniejszej umowie zaleca się zanotować charakterystykę samochodu: typ pojazdu, moc, numer nadwozia, model. Konieczne jest podanie nazwy dokumentu, który poświadcza prawo starego właściciela do posiadania samochodu. Ktoś będzie miał świadectwo dziedziczenia, ktoś ma certyfikat zakupu itp.

Po sformalizowaniu takiej umowyraczej pikantny moment (niektórzy właściciele samochodów zaczynają z nim). Renowacja samochodów wymaga pewnych kosztów, dlatego stary i nowy właściciel musi zdecydować, kto pokryje koszty. Zaleca się określenie ceny prezentu: nie jest to bardzo etyczne, ale później może uratować wiele nieporozumień.

Nie jest wymagana notarialna umowa, a także rejestracja. Jednakże, jeśli chcesz, możesz poprosić notariusza o zarejestrowanie transakcji.

Podarunek podlega rejestracji w miejscu rejestracji nowego właściciela.

Trzeci sposób. Wykonywanie samochodów na innych osobach poprzez wydawanie ogólnego pełnomocnictwa.

Takie pełnomocnictwo może być wydane tylko przez notariusza. Koszt usług zależy od regionu, w którym udzielono pełnomocnictwa. Aby wydać dokument notariuszowi musi przyjść tylko stary właściciel samochodu. Należy pamiętać, że maksymalny czas jego obowiązywania wynosi 3 lata. Ponadto, dopóki nowy właściciel nie zarejestruje samochodu dla siebie, wszystkie konta zostaną wysłane do starego właściciela. W razie wypadku właściciel będzie musiał udowodnić, że zostało wydane pełnomocnictwo do samochodu, a kierowca był inny.

Ktokolwiek kupił samochód przez generałapełnomocnictwo również ryzykuje: pełnomocnictwo może zostać odwołane w dowolnym czasie, aw przypadku śmierci nowego właściciela prawa do samochodu są przenoszone na starego lub na jego spadkobierców.

Dzisiaj wielu właścicieli samochodów jest przekonanych, że sprzedaż i zakup to najlepszy sposób na ponowne wydanie samochodu.

  • Ocena: